Riveria Çim

Hibrit bermuda çimlere göre daha üstün olan bir tohum çeşididir.

  • Edinme: Kaliteleri nedeniyle önemli olan üç ana hattın türleri için hibridasyonu sonuçlarla türetilen sentetik bir çeşittir.
  • Adaptasyon Bölgesi: Akdeniz sarılı fakat,aynı zamanda karasal iklime sahip yerlerdir. Oklahoma’da en uç noktadaki sıcaklıklarda (kışın 15C ve yazın 42C) gelişmiştir.
  • Yerleşim: Akdeniz kıyı şeridinde toprak sıcaklığı 18C ulaştığında 5cm’ye yüzeysel ekim yapılmalıdır.
  • Ekim miktarı: 10gr/m²’5f Tohum 6 mm derinliğe ekilir. Tohum çimlenene kadar (optimum koşullarda ekimden 10-14 gün sonra) toprak nemi korunur. Bitki büyürken sulamaya aralık verilir.
  • Bakım: Biçim yüksekliği 10 ile 50 mm arasıdır.Spiral biçer ve aynı zamanda döner makineleri
  • uygundur. Her kesimde 1/3 den fazla kesilmez.
  • Gübreleme: Gelişme dönemi için 150 ile 200 birim azot. Fosfor ve potasyumun topraktaki yeterlilik düzeyine göre 1-1-1 dengesinde tavsiye edilir.
  • Özellikler: Vejetatif bermuda ve tohumuna göre N 1 genel görünüm, baharlık yoğunluk, yerleşim hızı, kuraklık ve tuzluluğa töleransı vardır. (Tifway’e göre % 35 daha az su tüketimli) ve Spring Dead Spot’a dayanıklıdır. Bermuda Tifway 4-19′a göre toprağı sürme ihtiyacı % 50 daha azdır.